BTS Gaitlab

Viss vienā testā

BTS GAITLAB sniedz speciālistiem kvantitatīvu informāciju un objektīvus datus, kas nepieciešami, lai identificētu un analizētu gaitas un stājas problēmas, konstatētu novirzes un muskuļu vājumu, ko nebūtu iespējams noteikt veicot ierastās klīniskās pārbaudes. Dažādu analītisko rīku digitāla sinhronizācija ļauj vienlaikus salīdzināt pacienta locekļu un muskuļu kustības un spēka sadalījumu pret vrsmu kustības laikā.

Sistēma ietver:

 • 8 infrasarkanās kameras
 • 6 sensorizētas plātnes
 • 8 bezvadu EMG (elektromiogrāfijas) zondes

Globāli pieejama palīdzība un kompleksi risinājumi

Pateicoties BTS Bioengineering ievērojamajai pieredzei veidojot šādas laboratorijas visā pasaulē, uzņēmums spēj piedāvāt gan publiskajiem, gan privātajiem veselības centriem visa veida pakalpojumus, kas saistīti ar efektīvu BTS GAITLAB sistēmu lietošanu. BTS Bioengineering kompleksais risinājums ietver laboratorijas izveidi ņemot vērā klienta vēlmes un vajadzības, uzstādīšanu, apmācības un atbalsta sniegšanu, lai rezultātā nodrošinātu ātru, augstas kvalitātes laboratorijas darbu un produktivitāti, kā arī ieguldīto līdzekļu atgūšanu. Laika gaitā esošo laboratoriju ir iespējams paplašināt, vai pārveidot, ņemot vērā klienta vajadzības.

Visaptverošs protokolu kopums kustību analīzei

Programmatūra ietver plašu bibliotēku ar īpaši izstrādātiem protokoliem. Katram no tiem ir pieejama lietošanas instrukcija.

Sistēmas īpašības:

 • Integrēta kinemātiskā, elektromiogrāfiskā un dinamiskā analīze.
 • Subjekta video ieraksts ar vienlaicīgi iegūtiem attēliem no dažādiem rakursiem ar visiem iegūtajiem signāliem.
 • Plaša bibliotētka ar analīzes protokoliem, kurus apstiprinājusi zinātniskā kopiena.
 • Muskuļu stiepes aprēķins.
 • Gaitas novirzes indeksa (GDI) aprēķins, un gaitas profila vērtējums (GPS) ņemot vērā normas vērtības.
 • Gaitas cikla fāžu identificēšana.
 • Dažādu seansu salīdzinājums vienam pacientam, vai vairākiem.
 • Automātisks salīdzinājums ar normas vērtībām.
 • Pacientu, seansu un testu datubāze, kuru var grupēt pēc vairākiem meklēšanas kritērijiem.
 • Pielāgojams ziņojums.

Sistēmā ietilpst:

 • SMART-DX 6000 Optoelektroniskā sistēma ar 8 infrasarkano staru kamerām
 • FREEEMG 1000 virsmas elektromiogrāfijas sistēma ar 8 bezvadu zondēm
 •  INFINI-T sensorā grīda, kas sastāv no 6 60×40 cm spēka plātnēm
 • VIXTA 50 video sstēma ar 2 kamerām

© 2024 BEKA Baltic

Izstrādātājs AMBEX